İLETİŞİM

Merkez Ofis İletişim

  • Firma Adı : Tatil Kalbi Seyehat Acentasi
  • Adres: Meşrutiyet cad. 10/6 Kızılay - Çankaya / ANKARA
  • Telefon : 0312 417 44 07
  • Faks: 0312 417 41 94
  • E-Posta: info@tatilkalbi.com
  • Bizimle İletişime Geçin

    Adınız Soyadınız

    Telefon Numaranız

    E-Posta

    Mesajınızın Konusu

    Mesajınız

    Kullanıcı Sözleşmesi

    Paket Tur Sözleşmeleri

     

    A- ÖDEMELER A-Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %35'i, bakiyenin ise gezinin başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek, bedelinin %35'i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.


    B- İndirimli hizmet satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.


    C- Özel ürün ve hizmetlerde bakiyenin, hizmetin başlamasından en geç 60 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Cayma tazminatı I/A maddesi ile aynıdır. 


    1. Acente, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.


    2. A- Tüketici, hizmetin başlamasına 15 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde, ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.


    B- Tüketici, hizmetin başlamasından 15-7 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %35'ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını acenteye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir.


    C- İndirimli hizmetin iptal/devri halinde tüketici, hizmet başlangıcından tam 7 gün öncesine kadar hizmet bedelinin %35'ini, 7 günden sonra ise hizmet bedelinin tamamını acenteye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 


    D- Özel ürünlerde, hizmetin başlamasına 60 gün kalaya kadar yapılan iptallerde, tüketiciye o ana kadar ödediği ücretinin tamamı iade edilir. Tüketici, gezinin başlamasından 59-31 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %25'ini, 30-15 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %50'sini, 14-07 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %75'ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını acenteye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.


    E- Tüketicinin, kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, iptal/devir maddelerinin istisnasıdır.


    3- Tüketici, hizmetin başlamasına tam 7 gün öncesine kadar turu istediği kişiye devredebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. Tüketici, tüm İptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel acentesine sunmakla yükümlüdür.


    4- Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; acente tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.


    5- Acente gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında acente hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklilik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip, tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir. 


    1- Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. Tüketici seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla mükelleftir.


    2- Sağlayıcının ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumlarında; tüketicinin sağlayıcıya kayıp veya hasar TUTANAĞI düzenlettirmesi halinde, bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/2'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak, acente tarafından eşya sahibi tüketiciye ödenir. Acente, kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim alınmış eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından, en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.

    3- Satın alınan hizmete VİZE İŞLEMLERİ ve HİZMETLERİ dahil değildir. 


    4- Acente, taahhüt ettiği hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal, tüketicinin sorumlu olduğu hal ve 3. kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur. Acente sorumluluğu dahilindeki hallerde, tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve hizmet esnasında tüketiciye verilen ek ve /veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.


    5- Tüketici, rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını; 3.kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder. 


    6- Tüketicinin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle rezervasyonu sonlandırması halinde, acente yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunur.


    7- Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak acenteye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur.


    8- Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Acente'nin sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer tüketicilere rücu hakkı saklıdır.


    9- 1618 sy yasanın 12. maddesi uyarınca; paket tur hizmeti satın alındığı takdirde paket turun eksik ya da hiç verilememesi halleri sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır.


    10- Tüketici dilerse paket tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel; kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir


    11- Acentenin sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TURSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır

     

    Kampanyalar

    3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 Taksit Fırsatı ve 15 Taksit Seçeneğinde 3 Ay Taksit Erteleme

    3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 Taksit Fırsatı ve 15 Taksit Seçeneğinde 3 Ay Taksit Erteleme

    • Bankkart ile Tatil Destek Paketi kapsamında turizm sektöründeki anlaşmalı üye işyerlerinden yapacağınız yurtiçi tatil alışverişlerinizde ilk 3 ay geri ödemesiz, 15 ay vade farksız taksit avantajı sunulacaktır.
    • Kampanya, anlaşmalı üye işyerlerinden yapacağınız yurtiçi tatil alışverişlerinizde Bankkart POS`larından yapılacak 15 taksitli işlemlerde geçerli olacaktır.
    • Kampanya koşullarını sağlayan 15 taksitli işlemlerde Fiziki POS'lar ve sanal POS'larda otomatik olarak 3 ay ödemesiz dönem kazanılacaktır.
    • Kampanya kapsamındaki toplam taksit sayısı 3 ay ödemesiz dönem eklenmiş olarak 18 ile sınırlıdır.
    • Kampanyadan yararlanabilmek için seçilen kampanyanın satış görevlisine belirtilmesi gerekmektedir.
    • Kampanyaya bireysel müşteriler için geçerlidir.
    • Yararlanılacak olan kampanyaya ilişkin bilgi slip üzerinde yer alacak olup, geriye dönük yararlandırma ya da değişiklik yapılmayacaktır.
    • Yasal mevzuat gereği uygulanabilecek azami taksit sayısı, yurt dışına ilişkin havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili alışverişlerde üç ay, yurt içine ilişkin konaklama ile ilgili harcamalarda on sekiz ay olarak uygulanır.

    3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 Taksit Fırsatı ve 15 Taksit Seçeneğinde 3 Ay Taksit Erteleme

    3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 Taksit Fırsatı ve 15 Taksit Seçeneğinde 3 Ay Taksit Erteleme

     

    • Kampanya kontenjanlar ile sınırlı olup Banka ve tatilkalbi.com’un kampanyayı durdurma veya değiştirme hakkı saklıdır.
    • Ticari kartlar ile yapılacak işlemler de kampanyaya dahildir.
    • Kampanya kapsamındaki Alt limit 100 TL Üst limit 30.000 TL' dir.
    • Kampanyaya ParafPara kullanılarak yapılan işlemler dahil değildir.
    • Kampanya 18 taksit ile sınırlıdır.
    • TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. kampanya koşullarının tamamında değişiklik yapma ve/veya kampanyayı durdurma hakkına haizdir.

    3 - 6 - 9 - 12 - 15 -18 Taksit Fırsatı

    3 - 6 - 9 - 12 - 15 -18 Taksit Fırsatı

    • Tatilkalbi.com’dan gerçekleştireceğiniz ödemelerde peşin fiyatına 9 taksit fırsatı!
    • Kampanyaya dâhil olan kartlar: İş Bankası Maximum özellikli kredi kartları (Maximum, MercedesCard, Maximiles, İş’te Üniversiteli)
    • Kampanyaya dâhil olmayan kartlar ve işlemler: Ticari kredi kartları, Aidatsız Kartlar, Maximum Fırsat ve MaxiPuan kullanılarak yapılan alışverişler, ürün iptal ve iade işlemleri, Maximum özellikli POS cihazından yapılmayan işlemler.
    • Ek Koşullar: Yasal düzenleme kapsamında azami vade yurtiçi harcamalarda 18 taksit, yurtdışına ilişkin harcamalarda ise 3 taksit olabilir.
    • Kampanya dönemi içinde piyasa koşulları ve yasal düzenlemeler doğrultusunda kampanya avantajlarında değişiklik yapılabilecektir.
    • İş Bankası ve Tatilkalbi.com kampanyayı durdurma veya kampanya koşullarını değiştirme hakkına sahiptir.

    3-6-9-12-15-18 Taksit Fırsatı ve 15 Taksit Seçeneğinde 3 Ay Taksit Erteleme

    3-6-9-12-15-18 Taksit Fırsatı ve 15 Taksit Seçeneğinde 3 Ay Taksit Erteleme

    • 15.11.2020 - 31.12.2021 tarihleri arası Vakıfbank World Card sahiplerine 3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 taksit fırsatı ( 2+1, 4+2, 7+2, 10+2, 15 ve 16+2 ek taksit seçeneklerinden oluşmaktadır.)
    • Ticari kartlar ek taksit kampanyasından faydalanamaz

    3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 Taksit Fırsatı

    3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 Taksit Fırsatı

    • Maksimum taksit sayısı 18 olup;
    • Kampanyaya Bonus, Money Visa , Bonus Business Card, Denizbank,TEB, ING, Burgan Bank Bonus, Şekerbank Bonus Cardlar ,Türkiye Finans Katılım Bankası (TFKB) Happy Card ve Ticari Kartlar dahildir.
    • Bonus Flexi ve Bonus Genç kartlar kampanyaya dahil değildir.
    • Kampanya sadece taksitli işlemlerde geçerlidir. Tek ödeme ve ekspres limit işlemlerinde geçerli değildir.
    • Sanal pos ve mail orderlar kampanyaya dahildir.
    • 300 TL ve üzeri işlemlerde geçerlidir.

    Yapıkredi Worldcard’a 3 - 6 - 9 - 12 - 15 ve 18 Taksit Fırsatı

    Yapıkredi Worldcard’a 3 - 6 - 9 - 12 - 15 ve 18 Taksit Fırsatı

    • 15.11.2020 - 31.12.2021 tarihleri arası Yapı Kredi ve Vakıfbank World Card sahiplerine 3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 taksit fırsatı
    • Adios kartlar taksitli işlem yapabilir.
    • Ticari kartlar ek taksit kampanyasından faydalanamaz.

    3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 Taksit Fırsatı

    3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 Taksit Fırsatı

    • 15.11.2020 - 31.12.2021 tarihleri arasında yapılacak işlemlerde geçerlidir.
    • Ek taksit kampanyasının geçerli olduğu kartlar; Axess, Wings, Free, Bank’oCard.
    • Business kartlar (Ticari Kartlar) kampanyaya dahil değildir.
    • Sanal POS, Mail Order, Fiziki POS'lar dahildir.

    3 - 9 - 12 - 15 - 18 Taksit Fırsatı

    3 - 9 - 12 - 15 - 18 Taksit Fırsatı

    • Maksimum taksit sayısı 18 olup; 6+3 , 9+3, 12+3 ve 15+3 ek taksit olarak kampanyadan faydalanabilirsiniz.
    • Ticari Kartlar ve taksit özelliği bulunmayan Fix Card'lar kampanyadan yararlanamaz.
    • 300 TL ve üzeri işlemlerde geçerlidir.
    • Enpara Kredi kartları ek taksit kampanyasından faydalanamaz.

    Gizlilik Politikası

    Kütahya Sözleşmesi

    1.BÖLÜM

     

    BAŞLANGIÇ

     

    AMACI VE NİTELİĞİ

     

    1. TÜRSAB Turizm Tüketicileri Talepleri Değerlendirme Çizelgesi (Çizelge), seyahat acentelerinin paket turlarında tüketicilere taahhüt edilen ya da olması gereken hizmetlerin aksaması ya da eksik yerine getirilmesi hallerinde tüketicilerin bedel iade taleplerinin değerlendirilmesinde yararlanılacak bir kaynak niteliğindedir.

    1.1. Çizelge, ulaşım, konaklama, şehir ya da çevre turu, ağırlama, refakat, karşılama ve rent a car hizmetlerinden en az ikisini içeren seyahat acentesi ürününün tek bir fiyat altında tüketiciye pazarlandığı ve bu özellikleri nedeniyle "paket tur" olarak anılan hizmetler için kullanılacaktır. 

    1.2. Paket tur olarak adlandırılmayan seyahat acentesi hizmetleri veya konaklama ya da eğlence gibi turizm ürünlerinin üreticileri tarafından bağımsız olarak tüketiciye sunulduğu hallerde Çizelge, kıyasen uygulanabilir. Ancak, bu gibi hallerde sorunun çözümünde Çizelge'ye göre sonuç alındığı ileri sürülemez. 

    1.3. Paket tura katılma amacı gezmek ve dinlence olabileceği gibi, ticari, sağlık, sportif ya da kültürel bir nedene dayalı da olabilir. Bu haller, çizelgenin uygulanmasını engellemez.

     

    UYGULAMA ALANI SINIRLARI

     

    2. Çizelge, gerçekleşmiş seyahatlere ilişkin olarak tüketicinin satın aldığı seyahat paketine bağlı hizmetlerin değerlendirilmesinde uygulanır. 

    2.1. Gerçekleşmeyen, katılınmayan ya da iptal edilen turlara ilişkin taleplerde Çizelge kullanılamaz. Bu gibi hallerde tazminat hukuku hükümleri uygulanır. 

    2.2. 24 saati geçmeyen turlarda Çizelge hükümleri uygulanmaz.

    2.3. Tüketici tarafından turun satın alınma amacına yönelik ürünün esas özelliğini değiştirmeyen veya bu çizelgeye göre eksiklik miktarı %50’nin altında olan eksiklik iddiasına dayalı olarak yarıda bırakılmış turlar için bu Çizelge hükümleri uygulanmaz.

     

    ÇİZELGENİN TARAFLARI

     

    3. Çizelge, taraflardan ürün sunucusunun ve satıcısının seyahat acentesi, diğer tarafın ürünü satın alan ve tura katılan (tüketici ) olduğu olaylara ilişkin taleplerin değerlendirilmesinde uygulanır. 

    3.1. Turun başkası adına satın alınması, turu satın alan kişi ile tura katılan kişinin farklılığı halinde, tüketici sıfatı tura katılan kişiye aittir. 

    3.2. Tura katılan kişi, reşit ve mümeyyiz değilse, bu kişi adına veli ya da vasisi başvuru hakkını kullanabilir.

     

    UYGULAYACAK ORGAN

     

    4. Tüketici taleplerinin doğrudan seyahat acentesine ya da TÜRSAB'a, ya da başka makama iletilmiş olması talebin değerlendirilmesinde Çizelge hükümlerinin uygulanmasını etkilemez. 

    4.1. TÜRSAB Tahkim Kurulu ya da Tüketici Komisyonları, kendilerine iletilen tüketici taleplerini değerlendirmede bu Çizelge hükümlerini esas alır.

    4.2. Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ya da Tüketici Mahkemeleri'nin tüketici taleplerini değerlendirmede bu Çizelge, sektörel örf ve adeti somutlaştıran nitelikte olması nedeniyle başvurulacak kaynaktır.

     

    ÇIZELGE VE TAZMINAT DAVALARI

     

    5. Tüketicinin seyahatin gerçekleşmemesi, seyahatin tamamının amacı açısından gereksiz hale gelmesi veya esaslı unsurlarından yoksun olması nedeniyle tüketicinin seyahatten vazgeçmesi, seyahatin ürün sahibi tarafından iptal edilmesi durumlarına ilişkin maddi ve manevi tazminat taleplerinde bu çizelge hükümleri uygulanamaz.

     

    KANITLAMA YÖNTEMİ

     

    6. Eksiklik iddiası tüketiciye reklam, broşür ve diğer tanıtım araçları ile ve sözleşme ile taahhüt edilen unsurların veya mevzuat ve yaygın örf gereği olması gerekli unsurların eksik olması durumunda değerlendirmeye alınır. 

    6.1. Eksiklik iddiasına konu unsur, mevzuat ve yaygın örf gereği olması gereken bir unsur değilse bu unsurun tüketiciye taahhüt edildiği yazılı veya basılı belge ile kanıtlanmak zorundadır. 

    6.2. Eksiklik iddiası fotoğraf gibi belgeler ve/veya tüketiciler dışında bir ilgilinin de imzası ile düzenlenmiş tutanak ile kanıtlanır.

     

    TALEP HAKKI SAHİPLERİ

     

    7. Eksiklik iddiası bu eksiklikten dolayı alıp kullanacağı hizmetleri alamayan kişilerce ileri sürülebilir.

     

    İKAME İNDİRİMİ

     

    8. Eksiklik iddiasına konu unsur, tüketiciye ayrı bir külfet ve zahmet getirmeden ürün sahibi tarafından başka işletmeden alınarak tüketiciye sunulmuşsa iade toplamı % 50 azaltılır.

     

    KAVRAMLAR

     

    9. Çizelgede yer alan kavramlar aşağıdaki hususları ifade eder: 

    9.1. Çizelge: TÜRSAB Tüketici Taleplerini Değerlendirme Çizelgesi'ni, 

    9.2. Paket: Tüketiciye sunulan seyahat acenteliği hizmetlerinden herhangi ikisi veya daha fazlasının tek bir fiyat altında bulunmasını veya ayrı fiyat içerseler dahi birlikte satılan ve ayrılamayan seyahat acentesi hizmetlerinin oluşturduğu ürünü 

    9.3. Tur: Seyahat acentesinin kalkış ve varış noktaları içeren programlı organize faaliyetlerini 

    9.4. Seyahat Acentesi: 1618 Sayılı Kanuna uygun olarak kurulmuş işletmeyi, 

    9.5. Tüketici: 4077 Sayılı Kanuna göre tanımlanan tüketiciyi, 

    9.6. TÜRSAB: Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'ni, 

    9.7. TÜRSAB Tahkim Kurulu: TÜRSAB İç Tüzüğü uyarınca oluşturulmuş ve HUMK hükümlerine uygun yargılama görevini yerine getiren kurulları, 

    9.8. Rehber: Turizm Bakanlığı mevzuatında Profesyonel Turist Rehberi olarak tanımlanan ve Profesyonel Turist Rehberi Kokartı sahibi kişileri, 

    9.9. Tur Lideri: Seyahat acentesi adına tura katılanlarla birlikte hareket eden ve turu yönlendiren seyahat acentesi görevlisini

     

    2.BÖLÜM

     

    DEĞERLENDİRME VE UYGULAMA ESASLARI

     

    EKSİKLİK VE AYIBI İHBAR

     

    10. Eksiklik ya da ayıp iddiasının seyahat sırasında seyahat acentesi veya tesis görevlisine bildirilip eksiklik ya da ayıbın giderilmesinin talep edilmemesi halinde iade miktarı %25 azaltılır.

     

    TAKDİR YETKİSİ

     

    11. İade talebini inceleyen yetkili karar merciinin toplam iade oranını %25 arttırma yetkisi vardır.

     

    HESAPLAMA YÖNTEMİ

     

    12. İade oranını belirlemede yüzde hesabı, pakette yer alan ulaşıma ilişkin eksikliklerde ulaşım bedelinden, ulaşım dışındaki eksikliklerde ulaşım bedeli dışında kalan bedel üzerinden yapılır. 

    12.1. Ulaşımdaki gecikmeden kaynaklanan iade taleplerinde hesaplama tüm paket fiyatı üzerinden yapılır. 

    12.2. Yurtdışı veya Yurt İçi turlarda paket fiyat içinde ulaşım bedelinin tespiti mümkün değilse, paket fiyatın %30'u ulaşım bedeli olarak hesaplanır. 

    12.3. Ulaşımın veya diğer hizmetlerin ayrı bedel olarak sunulduğu paketlerde her hizmete ilişkin eksiklik o hizmetin bedeli üzerinden hesaplanır. 

    12.4. Birbirine bağlı hizmetlerden oluşan pakete ilişkin her hizmet için ayrı olarak hesaplanan eksiklikler toplanır. 

    12.5. Toplam iade miktarı paket bedelini aşamaz.

     

    ÖZEL DURUMLARIN ETKİSİ

     

    13. İade oranları hesaplamada herkes ve her olay için aynıdır. Özel durumlar bu çizelgede bulunan esaslar çerçevesinde sonuca yansıtılır. 

    13.1. Tüketicinin taşıt tutması, klimaya hassasiyet, antreman zorunluluğu, gibi kendi kişisel özellikleri konusunda seyahat acentesini rezervasyon sırasında uyardığı ve bu özelliklerin seyahat acentesince bilindiği ve tüketiciye seyahatin buna karşın tekeffül edildiği halde tekeffül edilen hususlardaki eksikliklerde tüketicinin turu haklı sebeple yarıda bırakma hakkı olduğu gibi, çizelge hesabı % 50 arttırılır.

    13.2. Konaklama ve diğer hizmetlerin bölündüğü (Anadolu ve Kuzey Avrupa turları gibi) ve eksikliklerin hizmetlerin bir kısmında oluşması ve bu eksikliğin toplamda %10’u aşmaması durumunda iade talebi dikkate alınmaz.

    13.3. Ulaşımın paket tur süresi içinde en az %30 süreyi kapsaması durumunda ulaşımdaki aksaklık toplam paket bedelinden yapılan hesaplama ile belirlenir. 

    13.4. Döviz olarak satılan turların iade oranlarında bedel, satışa konu döviz üzerinden hesaplanır. 

    13.5. Hesaplama bölümünde yer alan eksiklik gruplandırmasına uymayan ve eksikliğin bu gruplandırmaya kıyasen uygulanamadığı eksiklik iddiaları dikkate alınmaz.

     

    TURUN YARIDA BIRAKILMASI

     

    14. Tüketici talebine ilişkin eksiklik ya da ayıp, paket üründen % 50 veya daha fazla iade gerektiren miktarda ise tüketici tura katılmamakta veya turu yarıda bırakmakta haklıdır. Turun yarıda bırakılması durumunda tüketici talebi ile tazminat, bu çizelgeye göre hesaplanır ve iade miktarı yüzde 20 arttırılır. 

    Haklı olarak yarıda bırakılan turlarda dönüş bedeli tüketiciye ayrıca ödenir.

     

    İKAME HİZMET TEKLİFİ

     

    15. Eksiklik ya da ayıp nedeniyle tüketici turu terk etmiş ya da tamamlamış olsa dahi seyahat acentesi ücret iadesi yerine ek hizmet veya yeni seyahat veya yeni bir seyahatte uygulanacak indirim önerebilir. Tüketici bunu kabul edip etmemekte serbesttir. 

    15.1. Seyahat acentesinin ek seyahat önerisinin tüketici tarafından kabul edilmesi halinde aynı olaya ilişkin iade veya tazmin taleplerinden vazgeçilmiş kabul edilir. 

    15.2. Ek seyahat olarak tazmin için tüketiciye sunulacak hizmetler, aynı seyahate katılan diğer tüketicilere sunulan hizmetlerden az olamaz. 

    15.3. Tüketicinin eksiklik ya da ayıp iddiasına karşı seyahat sırasında ek veya eksik ya da ayıplı hizmet yerine sunulan hizmetlerin veya indirimin tüketici tarafından kabulü halinde tüketici, eksiklik iddiasından feragat etmiş olarak değerlendirilir. 

    15.4. Ek hizmet veya yeni tur veya yeni bir turda bedel indirimi teklifi, teklifin reddi halinde seyahat acentesini bağlamaz ve onun aleyhine delil niteliği taşımaz.

     

    RÜCU İLİŞKİLERİ

     

    16. Eksiklik iddiasını ileri süren tüketici eksiklik kimden kaynaklanırsa kaynaklansın ürünü satın aldığı veya turu düzenleyen seyahat acentesine veya doğrudan ayıplı hizmeti sunan işletmeye başvurabilir. 

    16.1. Tüketiciye karşı eksiklik karşılığı eksiklik ya da ayıbı tazmin eden seyahat acentesi bu eksikliğin kaynaklandığı ulaştırma işletmesi, konaklama tesisi veya diğer işletmelere bu zararını rücu eder. 

    16.2. Hizmetlerin mevzuat gereği olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle oluşan tüketici talepleri için yapılan ödemelerin nihai sorumlusu eksik hizmeti üreten işletmedir. Ancak, üretici işletme bu eksiklikten zamanında paket ürünü oluşturan seyahat acentesini haberdar etmiş ise sorumluluk seyahat acentesinindir. 

    16.3. Taahhüt edilen hizmet özellikleri taahhüt etmeyen işletmeyi bağlamaz.

     

    3.BÖLÜM

     

    HESAP CETVELİ

     

    KONAKLAMA HİZMETLERİ

     

    17. Konaklama hizmetlerinde aşağıdaki eksiklikler ve ayıplar karşılığında belirtilen indirim oranları uygulanır. 

    17.1. Sözleşmeye konu konaklama tesisinden farklı bir yerde konaklama; yürüyüş mesafesindeki uzaklık için %10, 10 km’yi aşan uzaklık için %25

    17.2. Konaklama tesisinin seyahat amacına ilişkin merkezlere (kumsal, çarşı gibi) belirtilenden farklı uzaklıkta olması;

    17.2.1. yürüyüş mesafesindeki uzaklık için %5, 

    17.2.2. 5 km’yi aşan uzaklık için %15

    17.3. Aynı konaklama tesisinde ancak tüketiciye sözleşmede belirtilen oda tipinden farklı bir oda tipi sunulması;

    17.3.1. Kat değişikliği % 5

    17.3.2. Otel odası yerine apart vb.% 10

    17.4. Oda-yatak özelliğinin sözleşmede belirtilenden farklı olması;

    17.4.1. Tek kişi konaklama yerine iki kişi konaklama tek kişi farkı (ssp)+ %20,

    17.4.2. Tek kişi konaklama yerine 3 kişi konaklama tek kişi farkı (ssp)+ %25,

    17.4.3. Çift kişi konaklama yerine 3 kişi konaklama %25,

    17.5. Aynı aileden veya birlikte rezervasyon yaptığı kişiler dışında aynı odada birlikte konaklama durumunda iade oranlarına %5 daha eklenir.

    17.6. Bir gecelik oda-yatak özelliğinin farklı olması durumunda konaklama indirimi gün sayısına bölünerek hesaplanır.

    17.7. Odaların teknik ve tefriş özelliklerinin zorunlu unsurlara veya sözleşmede belirtilen niteliklere aykırı olması;

    17.7.1. Banyo ve WC olmaması veya kullanılamaz durumda olması %25,

    17.7.2. Manzara veya balkon olmaması (sözleşmede belirtilmişse) %10,

    17.7.3. Isıtma veya soğutma sisteminin olmaması, çalışmaması veya ihtiyacı karşılamaması kış veya yaz aylarında %20, bu sistemlere gerek duyulmayan zamanlarda %10 (normal oda sıcaklığı ~20-23 o)

    17.7.4. Sıcak suyun ihtiyacı karşılayacak miktar ve basınçta olmaması (~25o) %25,

    17.7.5. Radyo ve TV bulunmaması %10,

    17.7.6. Kirli bakımsız olması ve hausekeeping hizmeti olmaması %10,

    17.8. Konaklama tesisinin ortak alan ve özelliklerinde eksiklik olması;

    17.8.1. Isıtma ve soğutma sistemlerinin olmaması veya çalışmaması yaz veya kış aylarında %10 

    17.8.2. Isıtma ve soğutmaya gerek duyulmayan zamanlarda sistemin olmaması %5

    17.8.3. Asansör bulunmaması veya çalışmaması durumunda zemin +3 kattan fazla tesislerde %10,

    17.8.4. Temizlik hizmetlerinin olmaması %20,

    17.8.5. Havlu ve çarşaf değişimi olmaması (3 günden fazla konaklama için) %10,

    17.8.6. Ek hizmetlerin olmaması (masaj, kuaför gibi) durumunda her ek hizmet için %2, azami %10

    17.8.7. Tesislerde eksiklik (sauna, tenis kortu, spor salonu, golf, Yelken, sörf, dalış okulu ve malzemesi olmaması gibi) durumunda her tesis için %5, azami %10,

    17.8.8. Açık Yüzme havuzunun olmaması veya kullanıma kapalı olması (yaz ayları için) %20,

    17.8.9. Kapalı yüzme havuzunun olmaması veya kullanıma kapalı olması(kış ayları için) %25,

    17.8.10. Çocuk bakım yeri ve olanağının olmaması %10,

    17.8.11. Plaj veya kar kayağı teknik olanaklarının olmaması mevsiminde %25,

    17.8.12. Kar kayağı olanaklarının yetersiz olması %15, 

    17.8.13. Terapi ve termal hizmetlerinin olmaması %20,

     

    YEMEK VE EĞLENCE

     

    18. Yemek ve eğlence hizmetlerine ilişkin eksikliklerde aşağıdaki iade oranları uygulanır: 

    18.1. Eğlence yeri ve olanağının olmaması (disko, gece kulübü, animasyon) her eksiklik için %5, azami %10, 

    18.2. Restoran bulunmaması (apartlarda )%15, 

    18.3. Restoran bulunmaması (otel, motel ve tatil köyünde) %30, 

    18.4. Market bulunmaması (apartlarda) % 15, 

    18.5. Yemeklerin 3 çeşitten az olması (oda-kahvaltı, yarım ve tam pansiyon için) %5

     

    ÇEVRE ÖZELLİKLERİ

     

    19. Tesislerin çevresel özelliklerine göre oluşan eksikliklerde aşağıdaki iade oranları uygulanır:

    19.1. Konaklama tesisi içinde veya 20 metreden daha yakında inşaat faaliyeti olması % 10,

    19.2. Konaklama tesisi ile müştemilatı veya şehir ve kamu kullanımındaki yerler arasında kullanıma açık yol bulunmaması %15, 

    19.3. Konaklama tesisinin 50 m yakınında rahatsızlık veren boyutta açık çöp alanı bulunması % 5, 

    19.4. Konaklama tesisi çevresinde sürekli ve şiddetli gürültü kaynağı bulunması % 5,

     

    TUR HİZMETLERİ

     

    20. Tur hizmetlerinde eksiklik durumunda aşağıdaki iade oranları uygulanır: 

    20.1.A Grubu seyahat acentelerinin turlarında Rehberin, C grubu seyahat acentelerinin turlarında tur liderinin bulunmaması; 

    20.1.1. Günlük çevre turlarında %15, 

    20.1.2. Gecelemeli turlarda %25,

    20.1.3. Özel ilgi turlarında %40, 

    20.2. Tur güzergahının değiştirilmesi nedeniyle ören yerine uğranılmaması veya girilmemesi ören yeri giriş bedeli + %10,

    20.3. Seyahat sırasında ulaştırma aracında servis eksikliği %5,

    20.4. Taşıma aracı niteliğinin sözleşmeye aykırı olması %20,

    20.5. Rehber, tur lideri, sürücü ve servis elemanlarının kötü davranışları %5,

     

    ULAŞIM HİZMETLERİ

     

    21. Ulaşım hizmetlerinde eksiklikler için aşağıdaki iade oranları uygulanır:

    21.1. Hareket zamanının 6 saatten fazla ve 8 saate kadar gecikmesi %5,

    21.2. Hareket zamanının 8 saatten fazla gecikmesi paket fiyatı/gün hesabıyla 1 günlük bedel tutarı,

    21.3. Ulaşım aracında servis eksikliği %5,

    21.4. Transfer yapılmaması halinde transfer uzaklığı için taksi ücreti.

    HAKKIMIZDA

    Türk turizmine yıllarını vermiş dinamik kadromuz ve tamamen müşteri memnuniyeti odaklı hizmet kalitemiz ile maksimum kalite ve güven anlayışı içinde bir sonraki tatil planınızın yine tek adresi olmaktır.

    Edinmiş olduğu dürüstlük ve etik anlayış çerçevesinde hizmet verdiğimiz misafirlerimizden kazanmış olduğu sağlam dostluklar, iyi imaj ve “AYNI KALİTE, EN UYGUN FİYAT” sloganıyla turizime yeni soluk getirmiştir. Ekonomik fiyatı sağlayabilmek için en ucuz maliyetli pazarlama kanalları ve aracısız çalışma prensibinden yola çıkarak maliyetleri indirmiş. Bunu siz misafirlerine uygun tatil seçenekleri olarak sunmuştur.

     

    Misafir memnuniyeti odaklı çalışmamıza istinaden 2013 yılında kurmuş olduğumuz www.tatilkalbi.com web sayfası ile müşterilerimiz için doğru, etkin ve zahmetsiz tatil organizasyonu yapmalarını sağladık. Teknoloji odaklı pazarlama kanallarıyla hizmet ağımızı vazgeçilemez hale getirmenin yanı sıra, rahat ve konforlu ulaşımın önemli isimlerinden olan ve kaliteli hizmeti ön planda tutan tüm Türkiye’de ki firmalarla yapmış olduğumuz anlaşmalarla siz değerli misafirlerlerimizin özel avantajlar elde etmesini sağlamış bulunmaktayız.

     

    Kurmuş olduğumuz bir çok bölgedeki ofis ve irtibat bürolarıyla müşterilerimize daima ilk elden hizmet ve hızlı servis ağı kalitemizle her zaman bir adım önde olmayı çalıştık.

    Phiskos tatil paketi gibi uygun fiyatlı tur programlarını; bölgelerde sahip olduğumuz ekipmanlar, araçlar ve çalışanlarımız sayesinde doğru ve uygun bir şekilde önünüze sunmayı başardık.

     

    YAPMAKTA OLDUĞUMUZ TÜM HİZMETLER

    • Otel Rezervasyonları
    • Yurtiçi Kültür, Günlük, Dini, Macera Tur Organizasyonları
    • Yurtdışı Tur Organizasyonları
    • Uçak Bileti Satışı Ve Vize İşlemleri
    • Fuar Organizasyonları
    • Yurtiçi Ve Yurtdışı Mavi Tur
    • Hafta Sonu Turları
    • Bayi Toplantıları
    • Şirket Yıllık Toplantıları
    • Açılış, Temel Atma Ve Ödül Töreni Organizasyonları
    • Tüm Basın Ve Organizasyon
    • Tanıtım Proje Tasarımları
    • Personel Motivasyon Gezileri
    • Seminer Organizasyonu
    • Davet Ve Açılış Kokteylleri
    • Kongre Organizasyonu
    • Kutlamalar Ve Özel Geceler
    • Ürün Tanıtım Organizasyonları

     

    Tüm iletişim araçlarıyla yapacağınız şikayet ve önerileriniz bizlerin daha iyiyi sizlere sunmayı kolay hale getireceğinden fikirleriniz bizim için çok değerlidir.

    Önerileriniz için Çağrı Merkezimizi kullanabileceğiniz gibi, bilgi@tatilkalbi.com elektronik posta adresinden ve www.tatilkalbi.com adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

     

    Misafirlerimize kaliteli ve iyi hizmet imkanları sunabilmek adına her gün daha fazla çalışarak, tatil adresinizin Tatilkalbi.com olarak kalabilmesi için tüm sınırları zorluyoruz.

    Tüm Misafirlerimize Unutulmaz Bir Tatili Şimdiden Vaat Ediyoruz…

     

    Saygılarımızla,